Hur kan du öka värdet i dina affärer?

Hur kan du öka värdet i dina affärer?

Denna workshop är basera på resultaten från Produktion2030s projekt ATIT, Avancerade tjänster i Tillverkningsindustrin. Vad är det faktiska värdet för kunden av det du levererar? Är du en viktig del av kundens kritiska framgångsfaktorer utan att få betalt för det?

Denna workshop är basera på resultaten från Produktion2030s projekt ATIT, Avancerade tjänster i Tillverkningsindustrin. Vad är det faktiska värdet för kunden av det du levererar? Är du en viktig del av kundens kritiska framgångsfaktorer utan att få betalt för det?

Att ge kunden insikt om det faktiska kundvärdet du levererar leder ofta till ökad lönsamhet och fler affärer. Genom att tydliggöra, systematisera och utveckla de tjänster som din verksamhet utför i samband med produkten, kan din affärsmodell och lönsamhet förbättras.

Workshoppen genomförs i samarbete mellan IUC Norrbotten och Swerea IVF.

Anmäl dig

Extern länk här!

Dela