Horisont Europa: Hur planerar jag en framgångsrik ansökan

Horisont Europa: Hur planerar jag en framgångsrik ansökan

Planerar du att söka till Horisont Europa? Då är detta seminarium ett utmärkt tillfälle att få tips om hur du formulerar en framgångsrik ansökan.

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation med en budget på över 95 miljarder euro under perioden 2021–2027. Programmet är till för alla typer av organisationer (näringsliv, offentlig sektor, forskningsinstitut, universitet, högskolor, företag, industri och civilsamhälle) och har fokus på vetenskaplig excellens, teknisk utveckling och innovation, samt resultat som bidrar till att lösa gemensamma samhällsutmaningar.

Under det här tillfället kommer vi att fokusera på olika aspekter man bör tänka på och ta hänsyn till för att planera en framgångsrik ansökan. Det kommer också att finnas möjlighet för att byta erfarenheter och inspirera varandra. Den konkreta agendan kommer att publiceras närmare eventet.

Observera att det här är ett hybridmöte och att det kommer att hållas på svenska. Registrering från kl. 9:30 för er som deltar på plats. Mötet hålls mellan 10:00-11:30 och efteråt finns möjlighet till mingel och nätverkande.

Vi har begränsat antal platser: max 50 deltagare på plats och max 300 digitala deltagare. Om mötet blir fullbokat så upprättas en väntelista. Mötet kommer inte att spelas in.

Dela