Gröna Produktionssystem

Forskningsprojektet Green Production Systems (finansierat av VINNOVA) avslutas med en konferens där man tar miljöutmaningen in i fabriken och diskuterar hur man i tillverk-ningsindustrin kan bidra tillminskad miljöbelastning från produktionen.

Forskningsprojektet Green Production Systems (finansierat av VINNOVA) avslutas med en konferens där man tar miljöutmaningen in i fabriken och diskuterar hur man i tillverkningsindustrin kan bidra tillminskad miljöbelastning från produktionen.

Anmäl dig

Anmälan till annelie.sjoberg@mdh.se

Dela