Gnosjöregionen – Infomöte för småföretagare

INBJUDAN till en förmiddag om forskningsmedel för utvecklingsprojekt i Gnosjöområdet. Alla projekt ska ha positiv inverkan på miljön på något sätt. Innovativa uppfinningar och nya forskningsresultat minskar belastningen på miljön. Anders Ahlström, Gislaved Näringsliv AB hälsar välkommen. Anders är näringslivschef i Gislaved och mån om att företagen i Gnosjöregionen ges goda chanser att utvecklas och dra nytta av de nätverk och stödstrukturer som finns nationellt. Tillsammans med sina kollegor i GGVV kommunerna (Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo) driver man plattformen Gnosjöregionens näringslivsråd. Lars Frenning, Programdirektör för Mistra Innovation, berättar om programmet och möjligheterna för svenska småföretag. Lars har under trettio års tid arbetat inom svensk verkstadsindustri med tyngdpunkt inom produktutveckling, lansering och försäljning globalt. Klicka för att läsa mer.

Möt projektledare från pågående MISTRA INNOVATIONsprojekt:

 

Projektet Lead-Free Brass har beviljats 3,9 miljoner kronor av Mistra Innovation för att ta fram metoder som gör det möjligt att kostnadseffektivt producera VVS-material i mässing som inte innehåller bly. Konkret handlar det om att utveckla, tillverka och implementera en regleringsventil och termostat för värmeelement i blyfri mässing samt ta fram en handbok med generella råd för den som vill tillverka blyfria mässingskomponenter. Om projektet blir framgångsrikt kan miljövinsten i form av mindre tungmetallsutsläpp från nya installationer, och på sikt även från utbytta installationer, bli betydande.Projektet är ett samarbete mellan MMA AB, Oerlicon Balzers Sandvik Coating AB, Högskolan i Halmstad, Lunds tekniska högskola och Chalmers tekniska högskola.

 

Företaget HTC Sweden AB, som är specialister på betongslipning, har nu lanserat en alternativ metod till att lägga ny asfalt. Genom att slipa bort ett par millimeter av asfaltens yta tror de sig kunna komma åt både buller- och partikelproblemet utan att vägslitaget ökar. När företaget, tillsammans med VTI och Linköpings Universitet, genomförde ett första test på E4:an utanför Huskvarna lyckades de sänka bullernivån med omkring 3 decibel. Detta trots att teststräckan var belagd med en bullerreducerande asfalt. Dessutom minskade rullmotståndet med 4-7 procent vilket resulterade i att bilarnas bränsleförbrukning sänktes med upp till 2 procent. Mistra Innovation har beviljat fyra miljoner kronor för att undersöka om de lovande resultaten från förstudien håller för en närmare prövning och om det går att utveckla metoden ytterligare. Projektet drivs av HTC i samarbete med VTI, Linköpings Universitet, Trafikverket, Svevia och Projektengagemang i Stockholm.

 

Dagens uppvärmningsmetoder för tillagning av mat inom livsmedelsbranschen är oftast inte energieffektiv. Vanligtvis används stora stekytor som värms genom direktverkande el eller heta oljor och som har låg verkningsgrad. Det är även långa start- och stopptider som begränsar tiden ytorna kan utnyttjas. Projektet InRoll arbetar därför med valsar som hettas upp genom induktionsvärme. Det finns stora potentiella vinster med
denna teknik. Bland annat kan energiförbrukningen sänkas med 80 procent! Projektet drivs i samarbete mellan Justech AB, MagComp AB, Kalmar Kebab AB och Lunds Tekniska Högskola.

Anmäl dig

Skicka namn och företag/organisation till event@gna.se

Dela