Get Together – Mistra Innovation 2012

Aspenäs Herrgård, 13-14 november 2012

Välkomna till Aspenäs Herrgård, 13-14 november 2012

Utdrag ur programmet:

-Intervjua och presentera varandras projekt + frågestund

-Visa varandra sina förebilder inom forskning och företagande

-Formulera tumregler för framgångsrik forskning och företagande

-Presentera Kunskapsförmedlingen och introducera forskarnätverket
Thomas de Ming kommer att leda och lotsa oss genom programmet.

Välkomna!

Talare

Anmäl dig

Endast för projektledare i Mistra Innovation.

Dela