Frukostseminarium om VINNOVAs samverkansprogram

VINNOVA driver sedan flera år tillbaka ett antal samverkansprogram. Fyra av dessa har nyligen utvärderats och sedan också jämförts i en metautvärdering.

Välkommen till frukostseminarium om VINNOVAs samverkansprogram!

Syftet med utvärderingarna är att ta tillvara lärdomar som underlag för framtida program. Fokus ligger på de fyra programmen för Skogs- och träindustrin, Gruvprogrammet, Stålprogrammet och Programmet för informations- och kommunikationsteknik (IKT).

På seminariet presenteras resultat och slutsatser från utvärderingarna följt av en diskussion om hur vi kan använda resultaten i framtida satsningar. Seminariet kommer att filmas och finnas tillgängligt på VINNOVAs webb-tevekanal på Youtube i efterhand.

Deltagare:
· Charlotte Brogren, generaldirektör VINNOVA
· Tomas Åström, vd Faugert & Co
· Göran Marklund, avdelningschef Verksamhetsutveckling, VINNOVA.

Praktisk information

När:
Torsdag den 22 mars kl 08.30-10.00, Frukost serveras från 8.00. Seminariet inleds 8.30 och slutar 10.00.

Var:
Kungsholmen Konferens & Matsal<http://kungsholmenkonferens.se/kontakt/hitta-hit/>,
Fleminggatan 18, Stockholm

Ytterligare information:
Bengt Larsson <mailto:bengt.larsson@vinnova.se>
VINNOVA
08-473 3114

Anmäl dig

Anmälan senast den 19 mars. Frukostmötet är kostnadsfritt.

Anmäl dig här:
<http://softadminpublish.vinnova.se/publish/softadmin.aspx?id=1&EmailTemplateID=480>

Dela