Framtidens utmaningar för träbranschen

KK-stiftelsen har beviljat två större satsningar rörande kompetensutveckling inom träbranschen. Den ena är en förlängning och utökning av programmet Expertkompetens för hållbart träbyggande. Detta program erbjuder skräddarsydd utbildning till yrkesverksamma genom flexibla utbildningsformer. Den andra satsningen är en ny företagsforskarskola, ”ProWood”, rörande produktion. Expertkompetensprogrammet drivs av Linnéuniversitetet medan företagsforskarskolan drivs av Jönköpings tekniska högskola i samarbete med Linnéuniversitetet. De båda programmen presenteras i anslutning till en inspirationsdag om ”Framtidens utmaningar för träbranschen” på Träcentrum i Nässjö torsdagen den 13 november.

KK-stiftelsen har beviljat två större satsningar rörande kompetensutveckling inom träbranschen. Den ena är en förlängning och utökning av programmet Expertkompetens för hållbart träbyggande. Detta program erbjuder skräddarsydd utbildning till yrkesverksamma genom flexibla utbildningsformer. Den andra satsningen är en ny företagsforskarskola, ”ProWood”, rörande produktion. Expertkompetensprogrammet drivs av Linnéuniversitetet medan företagsforskarskolan drivs av Jönköpings tekniska högskola i samarbete med Linnéuniversitetet. De båda programmen presenteras i anslutning till en inspirationsdag om ”Framtidens utmaningar för träbranschen” på Träcentrum i Nässjö torsdagen den 13 november.

Anmäl dig

Skicka namn och företag/organisation till info@kunskaps­formedlingen.se

Dela