Framtidens uppkopplade produkter för den tillverkande industrin

Framtidens uppkopplade produkter för den tillverkande industrin

Den digitala transformationen innebär en omställning till en mer uppkopplad tillverkningsindustri där interaktionen mellan maskiner och människor förändras avsevärt. Bli inspirerad av ny en sensorteknik, 3D-printade objekt med uppkopplade sensorer och förbättrade visualiseringsmöjligheter.

Inom den framtida svenska industrin digitaliseras allt från produktutveckling, tillverkningsmetoder och integrering av värdekedjor till logistikstyrning samt kundkontakter. För många företag är digitala plattformar redan en naturlig del i deras verksamhet. Genom att anamma tekniker som additiv tillverkning, artificiell intelligens, uppkopplade sensorer och förstärkt verklighet blir svensk tillverkningsindustri konkurrenskraftig.

Inom Vinnovaprojektet ”Uppkoppling och tillståndsmätning av 3D-tillverkade komponenter i krävande applikationer” har ny teknik tagits fram för att kombinera optisk sensorteknik med additiv tillverkning vilket ger möjligheter att bygga in sensornätverk i metalliska material. I kombination med AR och VR teknik ger detta helt nya möjligheter att övervaka och kontrollera tillverkningsprocesser samt säkerställa funktion under produktanvändning. Kom och inspireras av nya möjligheter!

Program

09:30 Registrering och kaffe
10:00 Välkomna och introduktion
11:00 Teknikutveckling
12:00 Lunch
13:00 Industridemonstrationer
15:00 Samarbetsmöjligheter och summering
15:30 Slut för dagen

Dela