FFIs Klusterkonferens 2018

Välkommen till Produktionsklustrens årliga konferens 23-24 maj 2018 på Safiren i Katrineholm - En mötesplats för Produktionsteknik i Sverige.

Anmäl dig

Anmäl dig på https://www.swerea.se/klusterkonferens-2018

 

Dela