FFI-konferens: Transporter i en hållbar stad

Många specifika samhällsutmaningar koncentreras i städerna. Flera städer brottas idag med trängselproblematik i transportsystemet, brist på bostäder, luftföroreningar med mera. Det skapar en rad miljömässiga, sociala och ekonomiska problem som kräver nya lösningar för att städerna ska vara fortsatt hållbara och attraktiva.

Genom digitalisering, nya drivmedel och miljövänligare transportslag kan Sverige bli mer konkurrenskraftigt. Vi minskar därmed vår klimatpåverkan både i städer och i resten av landet samtidigt som vi ökar exporten.

I forskningsprogrammet Fordonstrategisk forskning och innovation (FFI) bedrivs forskning i samverkan för att möta dessa utmaningar.

Det blir en dag full med inspiration som bland annat tar upp följande områden:

Konferensen bjuder också på en projektkavalkad med resultat från programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation. Ett mer detaljerat program finns på konferensens webbplats efter sommaren.

Medverkar på konferensen gör bland andra:

Anmäl dig

Anmäl dig här

Dela