FFI Konferens 2024

FFI Konferens 2024

Made in Sweden – så leder vi hållbar omställning av vägtransporter för global konkurrenskraft

Välkommen till FFI-konferensen den 28 maj i Stockholm. 2024 firar vi att FFI har funnits i 15 år. Vid konferensen får vi nya perspektiv, hittar nya samarbeten och ökar tempot för en snabbare omställning.

Varje år har staten och fordonsindustrin tillsammans bidragit med cirka en miljard kronor för en hållbar omställning av vägtransporterna. Vårt arbete har haft och har en avgörande roll för framtidens hållbara samhälle och svensk konkurrenskraft. Sverige har möjligheten att ta det globala ledarskapet i arbetet för hållbara vägtransporter!

Dela