FFI-konferens 2022: Från ord till handling inom vägtransporter

FFI-konferens 2022: Från ord till handling inom vägtransporter

Vägtransporter och fordonsindustrin befinner sig i snabb förändring. Tempot från innovation till samhällsnytta måste öka om vi ska lyckas ställa om till ett hållbart transportsystem. Välkommen till en konferens med fokus på möjligheter för att accelerera omställningen!

Det behövs en omställning av vägtransporter och av fordonsindustrin för att klara hållbarhetsutmaningarna.

FFI bjuder in till konferens för att diskutera samhällets omställning till ett hållbart transportsystem, och de viktigaste åtgärderna som krävs för att accelerera det arbetet. Som deltagare kommer du att inspireras av det som redan görs, och bjudas in att medverka till hur vi kan arbeta smartare och snabbare. Under konferensen kommer internationella utblickar göras, och nya typer av aktörer involveras.

Vi hoppas att du som deltagare kommer lämna konferensen inspirerad och stolt över arbetet som görs – och med nya kontakter och samarbeten som ytterligare kan skynda på omställningen.

Mer information om agendan och hur du anmäler dig kommer inom kort, men boka 30 mars i din kalender redan nu!

Exempel ur agendan

Detta är FFI

FFI (Fordonsstrategisk forskning och Innovation) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin som startade 2009. Staten representeras av Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova, medan fordonsindustrins representanter är AB Volvo, Scania CV AB, Volvo Car Group och FKG – Fordonskomponentgruppen.

Via FFI finansieras forskning, innovation och utveckling för cirka en miljard kronor per år. Pengarna går uteslutande till satsningar med fokus på klimat, miljö och säkerhet.

Utvecklingen inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för en hållbar tillväxt i Sverige och för ett hållbart samhälle. FFI och dess samarbetspartners står för 11 procent av Sveriges totala varuexport och för 12 procent av svensk industris investeringar. Samtidigt bidrar FFI med kunskap till hela teknikindustrin via akademin, instituten och leverantörer inom flera olika industrisektorer, och står bakom satsningar som resulterat i att Sverige idag är världsledande inom trafiksäkerhet.

Visionen som driver FFI är att Sverige leder den globala omställningen till hållbara vägtransporter​.

Dela