EUREKA innovationsdagar 2018

EUREKA innovationsdagar 2018

Jobbar du med innovation inom företag? Då ska du åka på EUREKA innovationsdagar. Under innovationsdagarna kan du träffa nya projektpartners, generera nya samarbeten och lära dig mera om finansieringsmöjligheter. Utnyttja chansen och åk med till Helsingfors i maj!

EUREKA innovationsdagar är för dig som arbetar med innovation inom företag och som vill ha internationella samarbeten. Under dagarna kan du lyssna till debatter och föreläsningar om innovation inom energi, industri, transport och hälsa. Du kan se de senaste innovationsprojekten och diskutera dem direkt med närvarande företag. Dessutom finns det möjlighet till matchmaking och pitchning av nya projektidéer.

Program

Programmet sträcker sig över fem dagar, med de tre innovationsdagarna 22-24 maj som huvudevent.

Måndag den 21 maj, dagen innan konferensen, kan du delta i ”EUREKA Academy” för att lära dig mer om EUREKAs olika instrument och framgångshistorier. Vi uppmuntrar i synnerhet små och medelstora företag till att delta.

Konferensens första dag fokuserar på innovationssamarbete både inom Europa och utanför, samt hur det kan förstärkas. Du kan också lära dig mer om möjligheterna till samarbete med Sydkorea, som under konferensen blir det första partnerlandet någonsin till EUREKA.

Andra dagen handlar om smart utveckling inom transport, hälsa, energi och industri. Ta chansen att få med dig värdefulla nya insikter inom ditt område. Dagen avslutas med att EUREKA Innovation Award 2018 delas ut.

Tredje dagen är ägnad till samarbetsplattformar – för allt från små till stora företag. Bekanta dig närmare med EUREKA Kluster och pitcha din projektidé för att hitta nya partners och få feedback.

Under hela konferensen kan du även ta del av matchmaking mellan företag.

Efter konferensen, fredag den 25 maj, organiseras det slutligen ”TechTours” med chanser till att besöka finländska företag och forskningsorganisationer.

Deltagaravgift

Deltagaravgift i konferensen är 160 euro + 24% skatt.

Resebidrag

Svenska företag eller forskningsinstitut kan söka resebidrag från Vinnova för att delta i EUREKA Innovation Days i Helsingfors. Bidraget uppgår till max. 10 000 kr och kan täcka deltagaravgift, resa och logi för högst 2 personer per organisation. Syftet med resan ska vara att träffa internationella samarbetspartners för framtida forsknings- och innovationsprojekt inom EUREKA. Vänligen kontakta Birgitta Boman eller Liselott Fredriksson (se kontaktuppgifter längst ner) för mer information och instruktioner för ansökan.

Vad är EUREKA?

EUREKA är ett program som syftar till att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden samt skapa samarbeten mellan företag och forskare i de deltagande länderna. Programmet finansierar marknadsnära projekt för utveckling av nya produkter, tjänster och processer.

Dela