Energieffektivisering i företag, Gävle, 23 oktober 2012

Ta chansen att nå ökad konkurrenskraft genom minskade energikostnader!Lyssna till goda exempel på företag som jobbar energisnålt.

Ta del av det stöd myndigheter, företag, akademi och
konsulter kan ge.

Som du vet så ställs allt större krav på miljöhänsyn i produkter, processer och tjänster.

Ökande energikostnader gör det till en konkurrensfördel att tänka miljösmart i alla delar av verksamheten.

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium arrangerat av
Länstyrelsen Dalarna och Teknikföretagen Region Mitt Falun!

Anmäl dig

Anmälan via denna länk:
www.teknikforetagen.se/kurser

Dela