Digitala tvillingar – standardisering och industriella användningsfall

Digitala tvillingar – standardisering och industriella användningsfall

Välkommen till en workshop med fokus på standardisering med exempel från industrin. Syftet är att ge inspiration kring möjligheter och ökad tydlighet kring arbete med standarder.

Lyssna till en av de globala ledarna för arbetet med standardisering för digitala tvillingar inom det internationella standardiseringsorganet ISO, Dr. Martin Hardwick, vd och koncernchef  på STEP Tools, Inc. Dr. Hardwick kommer redogör för aktuell standardisering på området och visa på konkreta användningsfall från industrin.

Dr. Martin Hardwick är professor i datavetenskap vid Rensselaer Polytechnic Institute i New York. Han har varit teamledare i flerta större standardiseringsprojekt i tillverkningsindustrin. Dr. Hardwicks spetskompetens är inom områdena digital tillverkning, databassystem och samverkande metoder.

Vi får också ta del av en rapport som publiceras inom ramen för Vinnovaprojektet, 4S – Strategies and Standards for Smart Swedish Industry som ger en översikt av standarders värdeskapande roll i industrihistorien och vad som händer nu när industrin digitaliseras.

Vi presenterar möjligheterna framåt för initiativet Forum standardisering för digitaliserad industri och vad ett medlemskap ger för värde för organisationer som väljer att delta.

Agenda

Aktiviteten genomförs inom projektet Forum för standardisering i digitaliserad industri som drivs av RISE IVF, Svenska institutet för standarder (SiS), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Lunds Universitet och Automation Region med stöd från Vinnova.

Dela