Digital Teknikworkshop

Digital Teknikworkshop

Workshopen ger en inblick i tekniken och insikter i vilka detaljer som är lämpliga för tillverkningsmetoden så att man kan skapa nya affärsmodeller med ökad konkurrenskraft.

Utvecklingen mot allt kortare serier gör additiv tillverkning alltmer intressant. Framför allt enstyckstillverkning, små serier och prototyptillverkning blir effektivare jämfört med gjutning och pressning i formverktyg.

För metalliska material finns sju olika huvudsakliga tekniker samt lika många för kompositmaterial. Rostfritt stål, verktygsstål, nickel, kobolt, magnesium, koppar, aluminium, guld, silver och platina är några möjliga metaller. Plus kompositmaterial i en mängd olika varianter.

Additiv tillverkning ger nya geometriska möjligheter för nya konstruktioner med mindre vikt, nya funktioner såsom kylkanaler, nya material och minskat materialspill.

Små och medelstora tillverkningsföretag är viktiga för Sverige. Produktion2030 erbjuder möjligheter att lära mer om nya produktionstekniker och
produktionsmetoder. Genom teknikworkshoppar ges företag och forskare möjlighet att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter. Tillsammans stärker vi svensk industris konkurrenskraft.

Workshopen är kostnadsfri.

Program

12:30

Inledning med presentationsrunda

13:00

Föredrag om additiv tillverkning

14:15

Förberedelser till grupparbete

14:30

Fika och grupparbete

15:00

Presentation av grupparbeten

16:00

Summering, framtidsspaning och utvärdering

16:30

Slut

Anmäl dig

Anmäl er via mail till: pia.holmberg@iucsyd.se

eller per telefon till : 0727 39 12 52

 

OBS! För att få ut det mesta av dagen är det viktigt att ni är minst två kollegor som medverkar, gärna tre!

Dela