Digital Teknikworkshop – Så bygger ni smarta och effektiva underhållsorganisationer

Digital Teknikworkshop – Så bygger ni smarta och effektiva underhållsorganisationer

Teknikutvecklingen går i snabb takt framåt och kan skapa möjligheter att förutse haverier, underhållsbehov och stillestånd. Men vilken utveckling av underhållsorganisationen krävs, för att dra full nytta av tekniken som kan spara tid och kostnader? Hur kan tillverkande bolag arbeta mer strukturerat med Smart Maintenance?

Välkommen till en teknikworkshop om implementering av Smart Maintenance. Workshoppen ger dig och ditt företag kunskaperna och inspirationen som gör att ni kan ta nya steg framåt mot ett effektivare underhållsarbete som gör att ni spar tid och kostnader.

Teknikworkshoppen leds av Camilla Munther från RISE, som har en forskningsbakgrund från Chalmers. Camilla kommer att berätta om hur SMASh – Smart Maintenance Assessment – kan användas för att stödja och inspirera till implementering av Smart Maintenance. Du kommer även få ta del av praktiska erfarenheter från ett företag som använt SMASh-resultat för strategiska beslut och förbättringar. Teknikworkshoppen baseras på ett tidigare avslutat P2030-projektet SMASh.

För vem?

Leder eller arbetar du i ditt företags underhållsorganisation? Eller arbetar du inom produktion och har insyn i underhållsarbetet? Då tror vi att du har särskilt stor nytta av att delta i denna teknikworkshop där du får värdefulla insikter om hur du strukturerat arbetar med Smart Maintenance, samt får höra om goda exempel där verktyget SMASh använts.

Praktisk information
Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: Torsdag den 3 oktober 2024 kl 9–12
Var: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 30 september

Talare

Projekt

Anmäl dig

Anmälan här

Dela