Digital Teknikworkshop  – Projekt PMBM

Digital Teknikworkshop – Projekt PMBM

Under workshopen presenteras erfarenheter av prediktivt underhåll för tjänstebaserade och hållbara affärsmodeller. Deltagarna får med sig det som i huvudsak krävs om man som företag vill närma sig mer tjänstebaserade affärsmodeller, avseende utvecklingsprocessen, underhåll och digitalisering. Diskutera industrins potentiella möjligheter, vinster och risker med detta!

Varför jag?

Har ni framtidssäkrat er produktion och har en plan för att utveckla era produktionssystem? Har ni en plan för att minimera produktionsstörningar och kostnad för att kunna klättra på värdekedjan och en förståelse för vad som då krävs?

Vad krävs för att leverera tjänsteerbjudanden?

Tjänsteerbjudanden i kontexten av produktionsteknik i digitaliseringens tidevarv ställer krav på ett strukturerat och medvetet arbetssätt avseende underhåll, systemtillgänglighet och datahantering.

En avgörande poäng är; att utveckla tjänsten kräver att tillgängligheten, vilken till stor del påverkas av underhållet, hanteras parallellt och tillsammans med kostnadsberäkningar.

Vad får jag med mig?

Workshoppen skapar nätverk mellan deltagande företag och forskare samt ger insyn i praktiska exempel på hur deltagande företag hanterar sina olika produktionsutmaningar. Ni ges även möjlighet att diskutera med representanter från andra företag.

Workshoppen presenterar ett antal erfarenheter från projektet Prediktivt underhåll för tjänstebaserade & hållbara affärsmodeller i svensk industri samt flera ytterligare projekt inom ramen för Produktion2030 styrkeområde 5, cirkulära produktionssystem och underhåll. Deltagarna får med sig ett antal punkter som i huvudsak krävs om man som företag vill närma sig mer tjänstebaserade affärsmodeller.

Praktisk information

Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: Tisdag 1 juni, kl 9-12, 2021
Var: Anslut via zoom, länk skickas före workshopen.
Kostnad: Workshoppen är kostnadsfri men kräver anmälan.
Anmälan: Senast 25 maj, 2021

 

Varmt välkomna!

Program

09.00

Välkomna att logga in

09.10

Introduktion av workshop

Presentation av deltagare.

09.30

Tjänsteinnovationer, tillgänglighet och kostnad. Industriella exempel.

10.00

PAUS

10.10

Gruppdiskussion 1: Deltagande industrins exempel på möjligheter till tjänstebaserade affärsmodeller?

10.40

Gruppdiskussion 2: Vad skulle krävas hos respektive deltagande företag för att närma sig tjänstebaserade affärsmodeller?

11.10

Gruppdiskussion 3: Vilka vinster och risker ser deltagande företag med tjänstebaserade affärsmodeller?

11.40

PAUS

11.50

Sammanfattning och nästa steg.

12.00

Avslutning

Talare

Projekt

Anmäl dig

Anmälan här

Dela