Digital Teknikworkshop – Projekt Optipam

Digital Teknikworkshop – Projekt Optipam

Industrin har traditionellt haft tre huvudsakliga tillverkningsmetoder att välja mellan: gjutning, svetsning och skärande bearbetning.

De senaste 30 åren har teknik för ytterligare en tillverkningsmetod utvecklats; 3D-printning eller additiv tillverkning (AM). Denna teknik passar väl in i en värld av snabba förändringar och workshopen ger en inblick i tekniken och insikter i vilka typer detaljer som är lämpliga för tillverkningsmetoden så att man kan skapa nya affärsmodeller med ökad konkurrenskraft.

Varför jag?
Behöver ni få en introduktion kring området additiv tillverkning? Är ni intresserade av att förstå mer kring hur den används, vilka begränsningar och möjligheter det inbegriper? Vill ni inspireras av hur andra använder tekniken som är speciellt utpekad inom Industri 4.0?

Vad är additiv tillverkning?
Det är en tillverkningsmetod som numer i Sverige oftast benämns som AM, som i förkortningen till Additive Manufacturing. Tekniken har fått ett allt större industriellt intresse det senaste årtiondet och den kan genom sina speciella egenskaper konkurrera med traditionella metoder inom en mängd olika branscher såsom flyg, rymd, energi, medicin men även inom annan tillverkande industri.

Vad får jag med mig?
Du kommer att få en aktuell nulägespresentation kring området generellt och vi kommer att ha ett speciellt fokus mot AM i metall. Du kommer att få en inblick i hur andra företag har valt att nyttja tekniken och du kommer aktivt att diskutera hur tekniken skulle kunna nyttas i ditt företag i diskussion med representanter från andra företag. Vi avslutar workshopen med en framtidsspaning.

Praktisk information
Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: Torsdag 2 september, kl. 9.00-12.00, 2021
Var: Anslut till workshoppen via Zoom-länk, skickas innan workshopen
Kostnad: Workshoppen är kostnadsfri men kräver anmälan
Anmälan: Senast 26 augusti, 2021

 

Varmt välkomna!

Program

09.00

Välkomna att logga in

09.05

Introduktion av workshop.

Presentation av deltagare.

09.20

Additiv tillverkning med industriella exempel

PAUS

Gruppdiskussioner

Uppföljning och redovisning

Framtidsspaning

11.45

Summering och reflektioner

12.00

Avslutning

Projekt

Anmäl dig

Anmälan här

Dela