Digital Teknikworkshop  – Projekt LoHiSwedProd

Digital Teknikworkshop – Projekt LoHiSwedProd

Via Produktion2030 arrangerar IUC en distansworkshop tillsammans med RISE för alla små och medelstora företag. Fokus är företag som har intresse av hur man bedömer möjligheterna att investera i automation med robot i flexibel tillverkning med korta serier.

Motiv att anmäla sig Workshopen är riktad till små och medelstora tillverkande företag med:

En Automationsanalys visar på bäst nytta av en robot

En Automationsanalys bedömer och jämför vid vilken eller vilka maskiner och arbetsmoment en robot gör mest nytta. Under workshopen kommer exempel att visas på automationsanalys med fakta om tillverkningen hämtat ur ett företags affärssystem.

Trender och guide

I workshopen presenteras globala trender och ny teknik som ökar möjligheterna till robotisering av flexibel kortserieproduktion även i Sverige. En beslutsguide för flexibel automation visas också, och var den kan hämtas digitalt.

Om nästa steg

Företag som är särskilt intresserade av automationsanalysen kommer att följas upp efter workshopen.

Praktisk information

Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: torsdag 15 april, 2021, kl. 8:30 – 12:00
Var: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Kostnad: Workshoppen är kostnadsfri men kräver
Anmälan: Senast 8 april , 2021

 

Varmt välkomna!

Program

08.30

Välkomna att logga in.

08.35

Introduktion av workshop.

Presentation av deltagare och några Menti-frågor.

08:55

Omvärld: Flexibel automation med robotisering

Guide för flexibel automation

Principer för att automatisera flexibla tillverkningsmaskiner.

Verktyget ”Automationsanalys”, Möjligheterna med Robotlyftet.

Utmaningar för robotisering.

Hur skulle automationsanalysen kunna användas i vårt företag?

11:45

Summering, utvärdering

12:00

Avslut

Talare

Projekt

Anmäl dig

Anmälan här

Dela