Digital Teknikworkshop  – Projekt Digi-load

Digital Teknikworkshop – Projekt Digi-load

Konkurrenskraftig ytbehandling: Vilka möjligheter finns för automatiserad hängning och nedplockning av gods i samband med ytbehandling och lackering? Välkommen att delta i en teknikworkshop utifrån ert företags specifika behov.

Motiv att anmäla sig

Lackering och ytbehandling är idag i stor utsträckning automatiserade processer medan processtegen före och efter, dvs hängning och nedplockning ofta sker manuellt. Vilka är de stora utmaningarna och i vilken utsträckning kan hängning och nedplockning automatiseras med den teknik som finns tillgänglig idag?

Vi ger er glimtar om:

Praktisk information

Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: Tisdag 27 april kl. 9.00 – 12:00, 2021
Var: Anslut via zoom, länk skickas före workshoppen.
Kostnad: Workshoppen är kostnadsfri men kräver anmälan.
Anmälan: Senast 20 april, 2021

Program

08.55

Välkomna att logga in

09.00

Introduktion av workshop

Presentation av deltagare

09.15

Digi-Load-projektet

10.15

Gruppdiskussioner i separata digitala grupprum där vi tillsammans tar fram företagens utvecklingskartor med fokus på automatiserad hängning och/eller nedplockning

11.00

Gemensam återsamling

11.45

Summering, utvärdering av Teknikworkshopen

12.00

Avslutning

Talare

Projekt

Anmäl dig

Anmälan här

Dela