Digital Teknikworkshop  – Projekt Digi-load

Digital Teknikworkshop – Projekt Digi-load

Konkurrenskraftig ytbehandling: Vilka möjligheter finns för automatiserad hängning och nedplockning av gods i samband med ytbehandling och lackering? Välkommen att delta i en teknikworkshop utifrån ert företags specifika behov.

Motiv att anmäla sig

Lackering och ytbehandling är idag i stor utsträckning automatiserade processer medan processtegen före och efter, dvs hängning och nedplockning ofta sker manuellt. Vilka är de stora utmaningarna och i vilken utsträckning kan hängning och nedplockning automatiseras med den teknik som finns tillgänglig idag?

Vi ger er glimtar om:

Praktisk information

Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: Tisdag 27 april kl. 9.00 – 12:00, 2021
Var: Anslut via zoom, länk skickas före workshoppen.
Kostnad: Workshoppen är kostnadsfri men kräver anmälan.
Anmälan: Senast 20 april, 2021

Program

08.55

Välkomna att logga in

09.00

Introduktion av workshop

Presentation av deltagare

09.15

Digi-Load-projektet

10.15

Gruppdiskussioner i separata digitala grupprum där vi tillsammans tar fram företagens utvecklingskartor med fokus på automatiserad hängning och/eller nedplockning

11.00

Gemensam återsamling

11.45

Summering, utvärdering av Teknikworkshopen

12.00

Avslutning

Talare

Projekt

Anmäl dig

Anmälan här

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile