Digital Teknikworkshop – Prediktivt underhåll för tjänstebaserade & hållbara affärsmodeller

Digital Teknikworkshop – Prediktivt underhåll för tjänstebaserade & hållbara affärsmodeller

Har ni framtidssäkrat er produktion och har en plan för att utveckla era produktionssystem? Här får du kunskap om vad som krävs för företag som vill närma sig mer tjänstebaserade affärsmodeller både avseende utvecklingsprocessen, underhåll och digitalisering.

Mer tjänstebaserade affärsmodeller gör det möjligt att klättra i värdekedjan men för att göra det krävs en förståelse för vad som krävs och vilka kostnader det innebär. I digitaliseringens tidevarv ställer tjänsteerbjudanden inom produktionsteknikkrav på ett strukturerat och medvetet arbetssätt avseende underhåll, systemtillgänglighet och datahantering. Att utveckla tjänster kräver att tillgängligheten, som till stor del påverkas av underhållet, hanteras parallellt och tillsammans med kostnadsberäkningar.

För vem?
Den här Teknikworkshoppen riktar sig till dig som vill veta mer om hur man som företag kan närma sig mer tjänstebaserade affärsmodeller. Här har du chans att knyta kontakt med forskare och nätverka och diskutera med andra företag. Du får också insyn i hur andra företag hanterar sina olika produktionsutmaningar.

Under Teknikworkshoppen presenteras erfarenheter från bland annat forskningsprojektet Prediktivt underhåll för tjänstebaserade & hållbara affärsmodeller i svensk industri genomfört inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030.

Praktisk information
Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: Onsdag den 26 oktober kl. 09–12.
Var: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 24 oktober 2022

Talare

Projekt

Anmäl dig

Anmälan här

Dela