Digi Demo Day, en inspirationsdag om digitaliseringen inom svensk industri

Denna första Digi Demo Day är startskottet för ett brett samarbete kring den digitala utvecklingen inom svensk industri. Produktion2030 tillsammans med tre andra innovationsprogram, SIP Lättvikt, Innovair, Metalliska Material samt pilotprojektet DINA ser ett stort behov av snabb kompetensutveckling och uppbyggnad av resurser inom hela digitaliseringsfältet.

Denna första Digi Demo Day är startskottet för ett brett samarbete kring den digitala utvecklingen inom svensk industri. Produktion2030 tillsammans med tre andra innovationsprogram, SIP Lättvikt, Innovair, Metalliska Material samt pilotprojektet DINA ser ett stort behov av snabb kompetensutveckling och uppbyggnad av resurser inom hela digitaliseringsfältet.

Datum
Tisdagen den 7 februari 2017, kl 10.00 – 15.00
Registrering från kl 09.30.

Plats
PTC, Innovatum
Nohabgatan 18A, Byggnad 73
461 53 Trollhättan

Vi välkomnar en representant från Näringsdepartementet som inledningstalare och därefter kommer Henrik Runnemalm, forskningschef på GKN Aerospace att guida oss i ett digitaliserat produktionsflöde vid additiv tillverkning.

Flera av Sveriges stora tillverkningsföretag är representerade under dagen och vi välkomnar speciellt produktionsansvariga från mindre och medelstora företag som är viktiga partners i svensk industris värdekedja.

Inbjudan!

Anmäl dig här!

Observera att antalet platser är begränsat.

Inspirationsdagen är kostnadsfri. Du erhåller dokumentation, kaffe/te och lunch. Sista anmälningsdag är den 30 januari 2017. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom organisationen. Om du får förhinder ska avbokning göras senast den 30 januari. Ej avbokad plats debiteras med 500 kr.

För sakinnehåll kontakta:
Niclas Stenberg, Swerea
073-4169838, niclas.stenberg@swerea.se
Cecilia Ramberg, SIP Lättvikt
070-780 60 52, cecilia.ramberg@swerea.se

För praktiska frågor kontakta:
Jenny Kierkemann, SIP Lättvikt
070-780 61 40, jenny.kierkemann@swerea.se

DINA-projektet (Digitalisering av produktionsflöden vid additiv tillverkning) är ett av regeringens åtta första demonstrationsprojekt, med syfte att främja digitaliseringen av svensk industri. Projektet finansieras av Vinnova och drivs av Swerea i samarbete med Chalmers tekniska högskola, GKN Aerospace, Jernkontoret, Siemens och Saab. Innovationsprogrammen SIP Lättvikt, Innovair, Metalliska Material och Produktion2030 finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Dela