Digi Demo Day 2020

Digi Demo Day 2020

För fjärde året i rad bjuder vi in till en inspirationsdag kring industriell digitalisering, den här gången med tema uppkopplade testbäddar för digitaliserade produktionssystem. Fokus ligger på utmaningar och möjligheter med att använda digitalisering för att skapa konkurrenskraftig produktion av lättviktsprodukter med kortare ledtider och minskade kostnader.

Under dagen presenterar flera av Sveriges drivande krafter inom digitaliserade produktionssystem, från akademi, forskningsinstitut, industri och forskningsfinansiärer. Flera industriella fallstudier kommer att presenteras, alltifrån smarta värdekedjor till kompetensutveckling och distansprovning av lättviktskonstruktioner i metall och kompositer.

Bland andra kommer Christer Bäckdahl, AP&T och Thommy Rosberg, Ljungby Komposit att ge exempel på hur svensk industri kan digitalisera kostnadseffektivt.

Områden som vi tar upp i föredrag och workshops i digitala grupprum är:

Talare

Dela