Deeptech i Sverige – möjligheter och utmaningar

Deeptech i Sverige – möjligheter och utmaningar

Deeptechföretag har en enorm potential att bidra till att lösa vår tids stora samhällsutmaningar och stärka Sverige som ledande industri- och innovationsnation. Tillväxtverket och Vinnova har på uppdrag av regeringen undersökt hur Sverige kan stärka tillväxten av deeptechföretag. Välkommen till ett seminarium där vi belyser olika aspekter av deeptechområdet och presenterar slutsatser från regeringsuppdraget.

Eftermiddagen den 6e februari bjuder Tillväxtverket och Vinnova in dig som vill veta mer om deeptechföretagens nutid och framtid. Vad finns det för styrkeområden? Hur ser det svenska deeptechlandskapet ut? Och var har företagen för betydelse och innebörd för Sverige och Europa idag och framåt?

Under panelsamtal, presentationer och diskussioner kommer vi belysa olika aspekter av deeptechområdet. Vilket finansiellt stöd finns att få idag och hur kan det tänkas se ut framöver? Vad säger deeptechföretagen själva är viktigt för deras utveckling?

Under seminariet lämnas slutrapporten av regeringsuppdraget in till statssekreterare Sara Modig som närvarar på plats. Medverkar gör även Marie Wall, Startupansvarig Näringsdepartementet.

Dela