Cirkulär ekonomi och digitalisering i den textila värdekedjan

Cirkulär ekonomi och digitalisering i den textila värdekedjan

Välkommen på seminarium på ämnet cirkulär ekonomi och digitalisering i den textila värdekedjan. Värdar är Swerea IVF, Swedish Fashion Council, SIS och TEKO. Vi berättar om det senaste inom området och öppnar upp för frågor och diskussion.

Seminariet är gratis och kommer att hållas på följande platser:

Swerea IVF, Swedish Fashion Council, SIS och TEKO bjuder nu in till seminarier och dialog avseende förutsättningar för cirkulär ekonomi och digitalisering i den textila värdekedjan. Vi kommer att besöka Göteborg, Borås och Stockholm.

Genom dessa seminarier önskar vi öka kännedom och kunskap om hur digitalisering kan bidra till ökad spårbarhet, transparens och resurseffektivitet i den textila värdekedjan. För att uppnå en cirkulär ekonomi för textila material finns behov för mer detaljerad information om det textila material som hanteras. I dagsläget pågår intensiv aktivitet kring utveckling av återvinningsteknologier, kemiska såväl som mekaniska. Här finns behov av specifik och effektiv sortering av textila material, något som kan uppnås med hjälp av nya, digitala metoder för informationsöverföring där även standardisering är en viktig möjliggörare.

Digitala märkningar och spårning av objekt med exempelvis RFID-teknik kan även hjälpa producenter, grossister och detaljister samt inte minst slutanvändare och konsumenter genom förbättrad information i hela ledet. Effektivare lagerhantering, automatisk inventering i såväl lager som butik, minskat svinn och färre stölder är några snabba och synliga effekter som kan uppnås. En mycket viktig fråga i den textila värdekedjan är kemikalieinnehåll i produkter och hur dessa kan påverka efterföljande produkter och processer, här har innovativa digitala lösningar en stor potential.

Dela