Teknikworkshop: Beslutsstöd med layoutvisualisering och ergonomisimulering

Teknikworkshop: Beslutsstöd med layoutvisualisering och ergonomisimulering

Beslutsstöd utifrån layout-visualisering och ergonomisimulering. Projektet 3D-SILVER.

3D-SILVER förser beslutsfattare inom producerande industrier med bättre virtuella verktyg för layoutplanering, ergonomiutvärdering och arbetsplatsutformning.

Genom att kombinera ergonomisimuleringsprogram med punktmolnsteknik skapas arbetsplatser som är både effektiva och ergonomiska. Projektet 3D-Silver skall ge effektivare fabriker i framtiden, med montörernas arbetssituation i fokus.

Forskare i detta projekt har tidigare skapat ett simuleringsprogram som kopplar samman ergonomi med avancerad matematisk modellering för att analysera och skapa en bättre arbetsmiljö. Med en effektiv monteringslösning som samtidigt är skonsam. Det visar vilken hitta hjälp av detta kan man i förväg planera t.ex. montörers arbetsställningar för att belastning olika monteringsrörelser innebär och föreslår också den bästa lösningen.

I projektet 3D-Silver ska detta simuleringsprogram kopplas ihop med en verklig fabriksmiljö med hjälp av s.k. punktmolnsteknik. Med den tekniken går det att scanna av en fabrik och skapa en realistisk kopia av den i 3D-miljö i datorn.

Då får man en nutidsbild som stämmer överens med verkligheten, till skillnad från ursprungliga CAD-ritningar. Denna workshop kommer att bjuda på verkliga case och ni kommer även att få testa på olika verktyg.

Talare

Projekt

Anmäl dig

ANMÄLAN OCH INFORMATION OBS! För att få ut det mesta möjliga av dagen så önskar vi att ni är minst två deltagare per företag. För att anmäla er och för mer information om dagen vänligen kontakta Pia Holmberg. Sista anmälningsdag är den 3 februari 2020.

ANMÄL TILL: pia.holmberg@iucsyd.se

Workshopen är kostnadsfri men kräver anmälan för att vi ska kunna beräkna fika/lunch. Begränsat antal deltagare.

Dela