Små och medelstora företag spelar en viktig roll för svensk industris konkurrenskraft. Produktion2030 har som mål att förnya och stärka svensk industris konkurrenskraft. 3-D Silver är ett projekt inom P2030.

Smarta fabrikslayouter

Med 3D-SILVER som virtuellt verktyg ska man kunna göra smarta fabrikslayouter där ergonomiutvärderingar redan har gjorts. Därigenom skapas arbetsplatser som både är effektiva och bra för de människor som jobbar där. Eftersom en korrekt kopia av fabriken i 3D kan kombineras med både en ny CAD-ritning och en korrekt kopia av en människa som kan röra sig i 3D, blir testerna mycket verklighetstrogna.

Bättre utnyttjande av tekniken

Målet för projektet är att utveckla ny funktionalitet och integrera lösningarna så att industrin kan nyttja tekniken bättre. Genom att kombinera ergonomisimuleringsprogram med punktmolnsteknik skapas arbetsplatser som är både effektiva och ergonomiska. Dessa individuella tekniklösningar finns kommersiellt redan idag, men inte kombinationen.

Integrera punktmoln med tekniklösningar

Stora aktörer inom mjukvarubranschen konstruerar just nu om sina grafikmotorer för att kunna hantera de stora mängder data som punktmoln genererar, och detta är en växande bransch i framtiden. 3D-SILVER ämnar ta en ledande roll inom utvecklingen av lösningar som integrerar punktmoln med tekniklösningar för layoutplanering, ergonomianalys och arbetsplatsutformning.

Samverkande parter

GKN Aerospace, Combitech, Scania, ATS, Chalmers tekniska högskola, Fraunhofer Chalmers och Högskolan i Skövde.

Praktisk information

Målgrupp: Ledning och produktionsansvariga

Agenda
08.30 – 09.00  Introduktion Teknikworkshops och deltagarna inkl kaffe och smörgås
09.00 – 09.30  Teori: 3D-SILVER projektpresentation
09.30 – 10.00  Att skapa hybridmodeller (CAD och punktmoln)
10.00 – 10.30  Kaffe och livedemonstrationer av Virtual Reality & 3D-scanning
10.30 – 11.00  Post-its/runt bordet – behovs- och problemformulering
11.00 – 11.45  Planering i företagsgrupperna – att jobba med det som presenterats? Hinder och möjligheter?
11.45 – 12.00  Utvärdering av dagen
12.00 – 13:30  Lunch

Träffen är kostnadsfri.