Avancerade tjänster i tillverkningsindustrin

Avancerade tjänster i tillverkningsindustrin

Idag levererar du kvalificerade produkter till dina kunder. Men vad är det faktiska värdet förkunden av det du levererar? Är det "bara" produkten eller är det kompetens, erfarenhet, kunnande logistik ellerprojektledningen som är det egentliga värdet för kunden. Är du en viktig del av kundens kritiska framgångsfaktorer utan att få betalt för det? Och vilka krav ställer kundens kund?

Idag levererar du kvalificerade produkter till dina kunder. Men vad är det faktiska värdet förkunden av det du levererar?Är det ”bara” produkten eller är det kompetens, erfarenhet, kunnande logistik ellerprojektledningen som är det egentliga värdet för kunden. Är du en viktig del av kundens kritiska framgångsfaktorer utan att få betalt för det? Och vilka krav ställer kundens kund?

Att ge kunden insikt om det faktiska kundvärdet du levererar leder ofta till ökad lönsamhetoch fler affärer. Genom att tydliggöra, systematisera och utveckla de tjänster som din verksamhet utför isamband med produkten, kan din affärsmodell och lönsamhet förbättras.

Du är välkommen på vårt seminarie i samarbete med Swerea IVF som har gedigenerfarenhet och forskning kring tjänstefiering i tillverkande små och medelstora företag.

Dela