Automatisering av materialflöden, logistik och montering/paketering

Smart automation är idag ett måste för allt från inköp och lager till slutmontering och leverans. Lär dig mer om möjligheter och begränsningar med automation av materialhanteringsprocesser!

Den ökade efterfrågan på kundanpassade produkter i korta serier eller enstyckstillverkning ger behov av hög flexibilitet genom hela material- och logistikkedjan. Automation har potential att stärka konkurrenskraften och bidra till kostnadseffektivitet men för att kunna nyttja potentialen krävs förståelse för när och hur automation kan appliceras.

I den här Teknikworkshoppen djupdyker vi i några fallstudier där företag jobbat aktivt med automation inom materialhantering, plock och montering/paketering. Du får förståelse för möjligheter och begränsningar med automation och hur din verksamhet kan skapa effektiva lösningar.

De fallstudier som presenteras kommer från forskningsprojektet AKTA (Automation of Kitting, Transport and Assembly), genomfört inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030.

För vem?
Teknikworkshoppen riktar sig till dig som leder eller kan påverka ditt företags produktionsverksamhet. Här har du chans att knyta kontakt med forskare och nätverka och diskutera med andra företag.

Praktisk information
Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: tisdagen den 29 mars kl. 09–12
Var: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 25 mars 2022

Varmt välkomna!

Talare

Projekt

Anmäl dig

Anmälan här

Dela