Automation Småland spanar: Kompetensbehov och skolsamverkan

Automation Småland spanar: Kompetensbehov och skolsamverkan

Skolsamverkan och kompetensbehov inom automation - Sveriges framtida produktionsjobb.

 

Varmt välkommen till automationsfrukost i Vaggeryd 07:30-10:30!

Moderator: Anna Öhrwall Rönnbäck, professor produktinnovation, Luleå tekniska universitet, lotsar igenom ett spännande och viktigt program för frukostmötet.

7.30 Frukost och morgonmingel

8.00 Tomas Gustavsson, vd Styrkonstruktion AB, hälsar välkommen

8.05 Richard Skogward, ordförande föreningen för Automationsföretagen Sverige, och vd Axelent Engineering AB, berättar om Automation Småland

8.10 Mikael Ronder, vd Östrand & Hansen AB, om kompetensbehov och kompetensbristkostnad – en av Automation Smålands viktigaste frågor

8.20 Anders Ekdahl, vd Sinf, om analys av kompetensbehov i mindre företag

8.30 Företagssamverkan med förskola, grundskola, gymnasiet och högskola/universitet, med Tomas Gustavsson, Nina Edh Mirzaei (tekn dr), Jönköping University om samverkan med högskola och universitet, och Anette Palander, Felix Kunskapscentrum i Vaggeryd (bl a gymnasieskola). Om ReMida – kombinerar lek och teknik för att stärka teknikintresset redan från förskolan! – inför studiebesök i Skillingaryd ca kl 9.30

8.45 Anders Rickman berättar om Bäckadalsgymnasiet och YH

8.55 Peter Hugosson Vaggeryds Näringsliv om vikten av näringslivs-skolsamverkan

9.00 Utblick: Johan Bengtsson om Göteborg Technology Center (GTC), samverkan skola och Volvo Cars

9.15 Frågestund

9.20 Samåkning till ReMida, Skillingaryd

9.35 Studiebesök ReMida, Skillingaryd, guidning av Kerstin Nordenstam

 

Fortsättning i samma lokaler:

MEDLEMSMÖTE med inbjudna automationsföretag som är intresserade av att bli medlemmar:

10.30-12.00 Möte för Automationsföretagen

– Presentation av vad Automation Småland är idag och i framtiden

– Arbetsmöte med fokus på att utvidga föreningen med en Jönköpingsnod, vid sidan av den GGVV-nod som finns sedan 2012.

12.00-13.00 Möte med ADVISORY BOARD för Automation Småland

Anmäl dig

Kostnadsfri anmälan på Automation Smålands hemsida.

Dela