Automation Småland spanar: Avtal, Internationalisering och Produktion2030

Automation Småland spanar: Avtal, Internationalisering och Produktion2030

Automation Småland, ett kluster med fn ett tjugotal mindre företag som är experter inom automation, bjuder in kunder, leverantörer och andra partners till en serie frukostmöten med olika teman kopplade till automation. Klustret har bildats i Gnosjöregionen, av lokala och regionala aktörer, svenska universitet och högskolor, och är knutet till Produktion2030.

VÄLKOMMEN TILL FRUKOSTMÖTE I AXELENTS LOKAL: Villa Axelent
på Kävsjövägen 17, Hillerstorp. Som värd står Richard Skogward,
vd Axelent Engineering och Föreningen Automationsföretagen Sverige. Nästa frukostmöte arrangeras på Styrkonstruktion i Vaggeryd, den
21 oktober under temat ”Skolsamverkan”.

Program

7.30

Frukost

7.45

Richard Skogward, vd Axelent Engineering, hälsar välkommen till Villa Axelent. Presentation av deltagarna.

8.00-8.30

Richard Skogward om föreningen Automationsföretagen i Sverige, Kerstin Johansen och Anna Öhrwall Rönnbäck om aktuell status och pågående aktiviteter i Automation Småland

8.30-9.00

Alexander Clomén, Sinf, om avtalsjuridik med speciellt fokus på Automationsprojekt

9.00-9.30

Anders Ekdahl, Sinf, om internationalisering för mindre företag - presentation av enkätstudie om hinder, möjligheter, behov av stöd för mindre företag

9.30-10.00

Anders Ekdahl, Sinf, presenterar aktuell statistik om Underleverantörsbarometern

10.00-10.30

Roger Lundin, Swerea IVF: Produktion2030 som resurs för mindre företag

Talare

Anmäl dig

Anmälan görs på Automation Smålands hemsida.

Dela