Digital Teknikworkshop – AI i produktionen – möjligheter mot högre effektivitet och lägre resursförbrukning

Digital Teknikworkshop – AI i produktionen – möjligheter mot högre effektivitet och lägre resursförbrukning

AI finns överallt i dagens samhälle, och dess användande ökar snabbt!

Företag har möjlighet att använda AI i olika sammanhang och det kan vara avgörande för deras framtida framgång i många branscher.

I den här workshoppen fokuserar vi på AIs möjligheter i industrisektorn, med särskilt fokus på produktion. Du kommer att lära dig mer om möjligheterna att använda AI i produktionen och få en chans att ta fram en plan för att utnyttja AIs möjligheter i ditt eget förtag och dess implementering inom de kommande åren.

Workshoppen kommer att kartlägga AIs befintliga och potentiella tillämpningar i moderna produktionsprocesser. Vi kommer att presentera ett forskningsprojekt med fokus på att optimera produktionsprocessen. Vi använder AI för att snabbare identifiera produktionsfel baserat på felrapporter som har skrivits av tekniker i samband med produktionsprocessen. Detta gjordes genom språkteknologi (Natural language processing) för att hitta mönster i anteckningarna som tekniker gjorde med fokus på produktionsfel under flera år. I samband med detta kommer vi att presentera en metod och strategi som kopplar AI-baserade effektiviseringar till miljömässig hållbarhet, som kan tillämpas på ett brett spektrum av sektorer.

Hela workshoppen bygger på resultatet av ett PRODUKTION2030-forskningsprojekt som avslutas i augusti 2023.

För vem?
Du som ansvarar för förvaltning av produktionsprocesser och kvalitetsledning. Du som är intresserad av att känna till den senaste utvecklingen när det gäller tillämpning av AI i olika faser av en produkts livscykel och AIs potential för miljömässig hållbarhet.

Praktisk information
Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: tisdag 12 september, kl 9-12
Var: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 8 september 2023

Talare

Projekt

Anmäl dig

Anmälan här

Dela