Additive Intelligence 4.0: Konferens

Additive Intelligence 4.0: Konferens

Varmt välkommen till den fjärde upplagan av Additive Intelligence 4.0 som, tillsammans med Underhållsmässan, intar Svenska Mässan i Göteborg i mars 2024.

Additive Intelligence 4.0 är en återkommande konferens som adresserar hela värdekedjan inom additiv tillverkning (AM), från design, utveckling av material och produktion till efterbearbetning, kvalitetssäkring och nya affärsmodeller. Konferensen utgör en robust plattform för alla som önskar fördjupa sig i och dra nytta av potentialen inom additiv tillverkning. Oavsett om du är intresserad av de senaste innovationerna eller vill utforska bästa praxis inom området, så ger vår konferens dig möjlighet att nätverka med branschexperter och erhålla värdefulla insikter om hur additiv tillverkning omgestaltar framtidens industri.

Additiv tillverkning kopplat till underhåll

En nyhet för året är konferensens nära samarbete med Underhållsmässan, Europas ledande mässa inom underhåll. Mässan fungerar som ett branschgemensamt forum där tekniker och beslutsfattare kan utforska ny teknik och dela erfarenheter. Som konferensdeltagare kan du se fram emot fängslande presentationer och diskussioner inom högaktuella ämnen. Talare från både akademi och industri kommer att belysa additiv tillverkning utifrån Underhållsmässans kärnteman: produktivitet, hållbarhet, digitalisering och säkerhet.

Kopplingen mellan additiv tillverkning och underhåll ligger i förmågan att omdefiniera sättet vi ser på reservdelar, reparationer och prototyper. Genom att möjliggöra snabb och skräddarsydd produktion av komponenter öppnar additiv tillverkning dörren för effektivare och mer kostnadseffektiva underhållslösningar. Den additiva tillverkningsprocessen möjliggör också designoptimering för bättre prestanda och hållbarhet, vilket är kritiskt för underhåll av komplexa system.

Tech Talks och utställning

Alldeles intill konferenslokalen har du även möjlighet att uppleva storskalig robotprintning i realtid, fördjupa dig i design för additiv tillverkning på den öppna Tech Talk-scenen, och besöka en mängd olika utställare verksamma inom additiv tillverkning.

Konferensen pågår i två dagar, men biljetten ger dig tillträde till hela mässan. Skulle ditt företag vilja ställa ut i samband med konferensen? Tveka inte att kontakta oss.

Välkommen!

Dela