Additiv Tillverkning

Additiv Tillverkning

Nästa SWII-verksamhet fokuserar på Additive Manufacturing och kommer att matcha FoU tyngsta schweiziska och svenska MNE, SMEs & academia med målet att lansera gemensamma marknadsinriktade FoU-projekt.

Additiv Tillverkning (AM) omvandlar industrin från design och konceptualisering, materialkrav och avancerade produktionsmetoder till nya användarapplikationer. För att utnyttja AM:s fulla potential krävs internationellt samarbete och marknadsorienterad forskning. Delta i FoU-intensiva storföretag, innovativa SMF och bäst i klasshögskolan för att skapa nya industriella partnerskap och marknadsorienterade forskningsprojekt med finansiering från EUREKA / Eurostars som en del av SWII-plattformen.

Dela