På årets första träff bjuder vi in till workshop för dig som vill skapa lösningar.

Kvinnors händer och hjärnor är hårt eftertraktade i industrin. För att attrahera och behålla den här arbetskraften behövs en transformation. Idéer som möjliggör och accelererar övergången till en jämställd arbetsplats är därför nyckeln för framtidens företag.

Workshop

På årets första träff med Fyrbodals kvinnliga industrinätverk bjuder vi in Molly Rogstadius och Sandra Mattsson från RISE för att leda en workshop på temat ”Jämställd industri – den attraktiva arbetsplatsen”.

Den här workshopen bjuder in dig som vill diskutera, analysera och agera i omställningen ifrån mansdominerat till jämlikt. Stora revolutionerande steg eller små låga trösklar – lösningarna som skapar vinstdrivande, meningsfulla arbetsmiljöer i industrin behöver tas fram och få spridning.

Effektiva möten

Den digitala utvecklingen av verktyg är en del av möjligheterna för att förändra vardagen i våra verksamheter. Ett inslag i workshopen är en kort presentation av projektet MEET där individens behov legat i fokus för att skapa en modell för effektiva möten på arbetsplatsen. När flexibilitet är inbyggt i systemet blir anpassning synonymt med enkel optimering, istället för merarbete.

Varmt välkomna!