3D-printing workshops

3D-printing workshops

Industriell transformation genom digitalisering baserad på 3D-printning av metaller.

Vill du/ni se konkreta exempel på den industriella transformation som 3D-printning av metalliska material och den associerade digitaliseringen innebär?

Vill du/ni ha en dialog om vad denna transformation skulle kunna innebära för er verksamhet?

Anmäl dig då till en av våra kostnadsfria workshops som består av två delar:

Anmäl dig till en av våra kostnadsfria workshops på följande orter: Stockholm den 20/9, Trollhättan den 10/10, Skövde den 24/10, Göteborg den 8/11, Kalmar den 13/11, Malmö den 15/11, Halmstad den 20/11 och Örebro den 29/11.

Dela