VIVA

Projekttid: 2019 – 2022

Budget: 4 600 000 kronor

Satsning: Fordonsteknisk forskning och innovation, FFI

Projektet kommer att utveckla en demonstrator av ett ergonomisimuleringsverktyg som inkluderar mänsklig mångfald och kan användas för design, optimering, visualisering och verifiering av fordonsmonteringsstationer.

Syftet är att utveckla ett verktyg som:

1) automatiskt kan förutsäga mänskligt beteende med tanke på dynamiska effekter och analysera arbete i manuella arbetsstationer ur ett ergonomiskt perspektiv.
2) automatiskt kan optimera arbetsstationer där människor arbetar utrustade med med exoskelett eller samarbetar med robotar.
3) behandlar mänsklig mångfald när det gäller utseende, form, kläder och säkerhetsutrustning som används under arbetet.
4) enkelt kan förstås, användas och manipuleras samt anpassas till den senaste utvecklingen inom immersiv VR och digitala replikor.
Vinnovas dnr: 2018-05026

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt