Simplifierad Testmetod för Koboltfri Maskinbearbetning av Kugghjul (SiTCoM)

Simplifierad Testmetod för Koboltfri Maskinbearbetning av Kugghjul (SiTCoM)

Projekttid: 2021 – 2024

Budget: 7 050 000 kr

Satsning: Fordonsteknisk forskning och innovation, FFI

Utveckling av en enkel och effektiv testmetod för att utvärdera nya processoptimeringar inom kuggtillverkning.

I detta projekt kommer en testmetod att utvecklas där processoptimeringar inom kugghjulstillverkning kan utvärderas på ett enklare och effektivare sätt med lägre materialåtgång, högre flexibilitet och snabbare testtider. Den utvecklade metoden ska användas för att undersöka prestandan hos koboltfria snabbstålverktyg i syfte att minska behovet av kobolt i fordonsindustrin på grund av dess koppling till dåliga arbetsförhållanden och barnarbete. Metodiken riktar sig till hela värdekedjan där fler aktörer ska kunna testa nya produkter utan behov av kuggbearbetningsmaskiner.

Projektet kommer att genomföras utefter sex arbetspaket där en testmetod tas fram och utvecklas med hjälp av projektkonsortiets expertis samt genom industriella valideringsförsök. Den utvecklade metodiken används därefter till att utvärdera prestandan hos snabbstålsverktyg med varierande koboltinnehåll.

Forskningsinstitutet Swerim kommer att vara projektledare och koordinator. Konsortiet representerar hela värdekedjan från materialtillverkare till slutanvändare. Metodutvecklingen kommer att genomföras hos flera projektdeltagare och valideringen kommer att utföras för två olika bearbetningsprocesser, hobbning och power-skiving.

Projektet förväntas att leverera: – En effektiv testmetod för att utvärdera parametrar inom kuggbearbetning. – Prestandajämförelse av flera snabbstålssorter i kuggbearbetning med avseende på koboltinnehåll. – Rekommendationer av verktygsmaterial, verktygsbeläggningar och kuggmaterial för en mer produktiv och hållbar kugghjulstillverkning. – Instruktioner kopplat till den utvecklade testmetodiken och strategier för kuggbearbetning. – Ökad kunskap inom nya, moderna tillverkningsprocesser av framtidens kugghjul.

Vinnovas dnr: 2021-02541

Deltagande forskare

Partners

Dela