Robust och kostnadseffektiv hårdsvarvning av transmissionskomponenter (ROKOST)

Projekttid: 2018 – 2021

Budget: 7 631 000 kronor

Satsning: Fordonsteknisk forskning och innovation, FFI

50% ökad produktivitet med robust produktion i hela värdekedjan för transmissionskomponenter.

Drivande delar i fordonstransmissioner består av en mångfald sätthärdade komponenter. Merparten tillverkas från stålstång och smide vidare till svarvning, kuggfräsning och härdning innan komponenterna slutligen hårdbearbetas i slipning och svarvning. För fordonsföretag, som har sin kärnkompetens inom dessa produkter finns ett förädlingsvärde längs hela tillverkningskedjan, där tex restaustenit och ythårdhet från sätthärdningsprocessen inverkar på hårdbearbetningen.

Projektet syftar till att skräddarsy sätthärdningsprocessen, för att uppnå en robust hårdsvarvningsprocess. Projektet kommer systematisk att undersöka dessa faktorers inverkan i fyra delar:

(I) Inledande nulägesanalys i storskalig komponenttillverkning,

(II) Framtagning av ett antal skräddarsydda sätthärdningsprocesser för testämnen med olika rest-austenithalt

och olika ythårdhet,

(III) Bearbetningstester och analys av verktygsförslitning,

(IV) Validering av resultat, samt en guildline för möjlig implementering.

Projektet uppfyller Vinnovas mål för FFI-Hållbar produktion programområde 4.1 och 4.2, med bidrag för att i framtiden kunna uppfylla programområde 4.3. Det motsvarar också kraven på ökad kvalitet, kortare ledtider, minskad materialåtgång och ökad konkurrenskraft.

Bland globala mål i Agenda 2030 uppfyller ROKOST delmål 5.5 för jämställdhet, 9.4 för hållbar industri, innovation och infrastruktur samt 12.5 och 12.6 för hållbar konsumtion och tillverkning.

Projektet kommer att lägga vikt vid kunskapsspridning och bjuda in till både workshops under projektets gång och ett slutseminarium, där i båda fallen externa intressenter kommer att bjudas in.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt