MD3S – Modelldriven produktutveckling och beslutsstöd +

MD3S – Modelldriven produktutveckling och beslutsstöd +

Projekttid: 2019 – 2022

Budget: 53 000 000 SEK

Digitalt beslutsstöd för utveckling av morgondagens hållbara produkt/tjänstelösningar.

Digitalt beslutsstöd för utveckling av morgondagens hållbara produkt/tjänstelösningar.

Forskningen är tvärvetenskaplig och syftar till att stötta industrins transformation till hållbar cirkulär verksamhet genom nya produkt-tjänstelösningar. Ett digitaliserat och modelldrivet arbetssätt där produkters hela livscykel och användning simuleras redan i konceptfasen är kärnan i forskningsprojektet som resulterat i nya innovationer och radikalt minskade CO2-utsläpp. Partners ges ökad innovationsförmåga på en hållbarhetsdriven marknad, och forskarna når internationellt genomslag med forskningen som av extern utvärdering rankas högt och av god kvalitet.

Profil+ 3-årig förlängning

KKS dnr: 20180159

Deltagande forskare

Partners

Dela