LoHiSwedprod Kostnadseffektiv lågvolym & högmixproduktion i Sverige genom flexibel automation

Projekttid: 2018 – 2020

Budget: 10 172 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Automation för ekonomi, ergonomi och produktivitet

I ett konsortium med såväl små som stora företag ska vi baserat på praktikfall ta fram goda exempel på flexibel automation. Inom projektet kommer vi också att arbeta för att företag ska få större kontroll på integreringen av sin automationslösning. Projektet ska stötta företag med riktlinjer som tar hänsyn till ekonomi, ergonomi och produktivitet och hjälper till i valet av automation av korta serier och hög produktmix.
LoHiSwedProd leds av RISE IVF och har ett mycket starkt konsortium bestående av producerande företag i olika branscher, akademiska parter, institut, IUC (Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling AB) och fackförbund. Teknikspridningen kommer att gynnas av de tre parter som samarbetar; teknikföretaget Elajo med sitt stora företagsnätverk, Linneuniversitetet samt IF Metall som organiserar lejonparten av medarbetarna i svensk industri. I spridningsarbetet deltar även RISE IVF:s automations- och ergonomiexperter och Chalmers tekniska högskolas Avdelning inom Industriell Ekonomi.
Konsortiet består av både entreprenörer och tillverkande företag med stor utvecklingspotential. Genom det tvärvetenskapliga arbetssättet vi utvecklat i det tidigare projektet SwedProd kan vi skapa och sprida en helhetsbild av flexibel automation till ett stort antal tillverkande företag. Två tredjedelar av alla deltagande företag är små eller medelstora företag.
Projektet har skapats utifrån en problembild där små och medelstora företag inte har resurser att ta till sig teknikskiften samt möjligheter med smart industri och ökad automation på samma sätt som större företag. Den pågående nyindustrialiseringen medför ett behov av uppdatering av kompetenser, arbetssätt samt insikter om nya teknologier av stor vikt för framtida produktion i Sverige.
Vinnovas dnr: 2018-01582

Deltagande forskare

Partners

Dela