Koordinering av digital transformation

Koordinering av digital transformation

Projekttid: 2020 – 2024

Budget: 11 678 000 kr

Förbättrad koordinering av digital transformation för bättre utnyttjande av nya teknologier.

Att hantera den snabba digitala utvecklingen innebär flertalet utmaningar för industrin. Tre industriella utmaningar och tillika forskningsgap har identifierats och adresseras i detta projekt:

Projektets övergripande mål är förbättrad koordinering av digital transformation för bättre utnyttjande av nya teknologier i fabriksnätverk. De förväntande leveranserna är ett ramverk, riktat till industriföretag, för koordinering av digital transformering innehållande aktiviteter och verktyg för koordinering, organisatoriska stödstrukturer och modeller för digital transformationsstrategi och färdplan. Genom en interaktiv forskningsdesign kommer även aktiviteter och åtgärder för förbättrad koordinering av digital transformation gemensamt utarbetas inom projektet och implementeras på partnerföretagen.

Vinnovas Diarienr: 2020-02991

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt