Innovativa konkurrenter i tillväxtekonomier – nya krav på produktutveckling

Projekttid: 2014 – 2017

Budget: 5 904 000 kr

Projektet analyserar strategier och innovationsförmågor hos konkurrenter i tillväxtekonomier och föreslår utvecklingsinsatser och lärande för svenska företag

Svenskbaserade företag har sedan 1990-talet konkurrerat med lågkostnadsproducenter i nya tillväxtekonomier. Nu möter svenska teknikföretag allt starkare konkurrenter från dessa länder också inom produktutveckling. Huawei kom på kort tid till teknikfronten inom telekom; kinesisk bilindustri satsar intensivt för att gå från inhemsk produktion till internationell FoU; Arcelik (Turkiet) liksom Haier (Kina) förenar effektiv storskalig produktion med långsiktiga tekniksatsningar inom vitvaror, kinesiska Sany och Zoomlion har utvecklat konkurrenskraftig teknologier för tunga anläggningsmaskiner. Dessa nya konkurrenter utmanar svensk industri och produktutvecklingsforskning: Huawei är Ericssons värsta rival, Arcelik och Haier tävlar med Electrolux, Sany utmanar Volvo CE och Atlas Copco. Samtidigt erbjuder företag i tillväxtekonomierna viktiga samarbetsmöjligheter, t ex för Saab-gruppen.

Syftet med detta projekt är att i samarbete med svenskbaserade företag:

Deltagande forskare

Partners

Dela