Hållbar och flexibel automatisering av säsongsproduktion genom dynamisk resurshantering (FLAP)

Projekttid: 2021 – 2024

Budget: 12 132 349 kronor

Robotlösningar med autonom programvara som stöder on-demand produktion med hjälp av resurspooler.

Den stora trenden med hög mix och låg volymproduktion påverkar många industrisektorer. Möjligheten att producera olikaprodukter, på begäran, i samma system, förbättrar resursutnyttjandet, energin, rymden etc., samtidigt som företagen kan delta i mer dynamiska marknadsplatser. Livsmedelssektorn kännetecknas av säsongsvariationer och produkter har viktiga variationer i formfaktor. Högvolymsproduktionssystem med fast automatisering används för att tillgodose kapacitetsbehovet för vissa produkter. Branschen ser dock en ökning av anpassade beställningar. På grund av variationer i volym och karaktär hos anpassade beställningar är det inte möjligt att införliva dem direkt i huvudraderna. Samtidigt är konventionell automatisering inte kostnadseffektiv, leder till mycket lågt resursutnyttjande och brist på flexibilitet. Projektet kommer att utveckla tekniken för att integrera robotar på begäran, som en funktion av kundorder. Det utvecklas i tre viktiga riktningar. En robotlösning som kan fungera utan staket och som lätt kan förflyttas inom samma plats eller mellanplatser med hjälp av gaffeltruckar. En intelligent mellanprogramvara för optimering och exekvering som säkerställer att roboten och den omgivande miljön fungerar på ett plug and produce-sätt. Konceptet med dynamiska resurspooler som gör det möjligt för företag att dela fysiska resurser inom och mellan webbplatser. De undersökta avpalleterings- och ompalleteringsprocesserna har de största ekonomiska effekterna och hållbarhetseffekterna och inkluderar den största variationen i kraven på produktmanipulation. Samtidigt som de tar itu med ett omedelbart affärsbehov banar de vägen för att i allmänhet ompröva utformningen av automatiseringssystem.

Vinnovas dnr: 2021-01283

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Humle – Human Perspective, Machine-Learning ERP-systems

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av framtidens ERP-system. Projektet ska undersöka hur man kan erbjuda arbete, omdefiniera arbetsroller och utmana företag att utnyttja avancerat systemstöd och tekniken inom och kring dessa. Sammantaget syftar projektet till att bidra till utvecklingen av både nästa generation av ERP-system och en komplementär förändring av hur företagen ser på arbetsorganisation, så att tekniken kan stödja och möta människors behov inom organisationer snarare än att genomföra strukturer på dem

2019 – 2019