Hållbar Fräsning Medminimalsmörjning

Projekttid: 2022 – 2024

Budget: 4 700 000 sek

Satsning: SIP Produktion2030

Projektet hoppas kunna underlätta införandet av MQL för fräsning i industriella processer.

Projektet ”Hållbar fräsning med minimalsmörjning” behandlarminimalsmörjning (MQL).MQL kan bidra till att minska miljöpåverkan, uppnå en avsevärdkostnadsminskning på lång sikt och ge bättre arbetsförhållanden för operatörer. Det tidigareprojektet ”Design of a testbed for sustainable milling with minimum quantity lubrication”finansierades av Vinnova FFI i sin utlysning i juni 2020 och avslutades 2021-05-31. Detresulterade i en detaljerad studie av forskningsfronten för MQL vid fräsning och utformning av entestbädd för MQL vid fräsning. Även om MQL är väl beprövat i håltagningsprocesser är dessanvändning i fräsprocesser fortfarande mycket begränsad i branschen. Projektet syftar till attunderlätta införande av MQL vid fräsning i industriella processer. Dessutom visar den senasteforskningen i en litteraturstudie lovande ekonomiska och hållbarhetsfördelar med att implementeraMQL i fräsprocesser. Detta projektförslag syftar till att validera tidigare upptäckter ibearbetningsförsök i testbädden och industriella tester i industripartnerns produktionsanläggning.Detta kommer att bidra till att skapa en grundläggande prestandautvärdering av MQL vid fräsning. Projektet kommer att genomföras av Powertrain Manufacturing for Heavy Vehicles Application Lab(PMH) vid KTH som koordinator och huvudsökande och KTH Industriell produktion (IIP) somforskningspartner. Följande företag kommer att vara involverade i projektet: Accu-Svenska AB,Ionbond AB,Leax AB, Sandvik Coromant AB och Volvo Group. Projektet är planerat för 24 månader med entotal projektbudget beräknad till SEK 4700000.

Vinnovas dnr: 2022-01284

Deltagande forskare

Partners

Dela