DIPPA; DIgitalisering av Produktionsberedning och Produktionsdesign för ökad Automation

Projekttid: 2019 – 2021

Budget: 6 000 000

Satsning: Fordonsteknisk forskning och innovation, FFI

Projektet vill, genom att designa monteringsvänliga produkter i VR, visa förbättrad ergonomi ibland montörer, ökad automation med hjälp av kollaborativa robotar.

Produktdesign har länge varit i framkant med både digitaliserade verktyg och standardiserade metoder. Vad det gäller Produktionsdesign finns även här metoder och verktyg men i brist på standard och praktik så har metoderna inte nått hela vägen ut till industrin. För att kunna öka automationen i slutmonteringen i svensk industri måste gamla metoder appliceras på nya förutsättningar.

Projektet vill, genom att designa monteringsvänliga produkter i VR, visa förbättrad ergonomi ibland montörer, ökad automation med hjälp av kollaborativa robotar. Vidare vill projektet visa vikten av samarbete mellan produkt- och produktionsdesign för att åstadkomma bättre förutsättningar för automation.

Vinnova dnr: 2019-02492

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt