DAMIA2

Projekttid: 2008 – 2013

Budget: 13,1 milj kr varav 6,5 från ProViking

Exploatering av de inneboende fördelarna med material och produktionsteknik från DAMIA1.

Lunds Universitet har, i föregångaren till detta projekt (DAMIA 1) utvecklat ett material och en tillverkningsteknik för järnpulverbaserade mjukmagnetiska material som tillåter gjutning av kärnor för induktorer, elektriska maskiner etc med exceptionellt låga järnförluster men en ganska låg permeabilitet. Materialet kallas SM2C. Flera prototyper är tillverkade, speciellt induktorer som uppvisar mycket bra prestanda. I fråga om storlek, förluster, kostnad och  ljudavgivning så utklassar dessa induktorer de bästa tillgängliga produkterna för krävande tillämpningar såsom aktiva nätfilter. Prototyper av elektriska maskiner har lägre momenttäthet [nm/kg] än väldesignade konventionella elmaskiner pga den lägre permeabiliteten, men med möjlighet till synbarligen obegränsad effekttäthet [w/kg] pga de låga järnförlusterna. Detta är unikt, ett paradigmskifte i elmaskindesign. Produktionsprocessen skyddas av en patentansökan. Detta projekt, DAMIA2, är avsett att exploatera de inneboende fördelarna med material och produktionsteknik från DAMIA1 genom applikationsutveckling. Speciellt skall studeras: Integration av sensorer, kylkretsar och ingjutna stycken av andra kärnmaterial (för permeabilitetsförstärkning) in gjutprocessen. Utveckling av en optimerad lindningsisolation lämplig för produktionsmetoden. Forskningsresultat: Kontakta Projektledaren.

Deltagande forskare

Dela