Beslutsstödsystem för förebyggande underhåll genom simulering och övervakning av produkter och underhållssystem

Projekttid: 2017 – 2018

Satsning: SIP Processindustriell IT och automation – PiiA

Syfte och mål

Projektet levererar gränssnittsbeskrivningar för den programvara som utvecklats av Örebro University, Alkit och Mobilaris MCE enligt krav från Atlas Copcos borriggar för att möta utmaningar avseende förhöjd tillförlitlighet och tillgänglighet i kontexten av LKABs produktionsprocess. Målet är framtida utveckling av ett generiskt integrerat mjukvaruverktyg, som vidareutvecklas i framtida projekt.

Förväntade effekter och resultat

Det industriella use-caset är en Atlas Copco-utvecklad flotta av borriggar som ingår i en av LKABs två produktionslinjer i Malmberget, Sverige. Projektet är en utgångspunkt för att i framtida projekt kunna kommunicera mellan systemtillgänglighetsmodeller och realtidsinformation om de enskilda borriggarna (felstatus, feltyper och geografisk lokalisering), samt genom ingenjörsmässiga interface skapa nytt och förbättrat beslutsunderlag för att optimera LKABs produktion i termer av tillgänglighet, produktivitet och kostnad. Framtida större projekt möjliggörs.

Planerat upplägg och genomförande

En noggrann behovsanalys och beskrivning avseende underhållsbeslutsstöd kommer att utföras och dokumenteras. Systembeskrivningar av LKABs process samt beskrivningar av in- och utdata för Atlas Copcos, Alkits och Mobilaris system kommer att göras. Systemtillgänglighetsmodeller kommer att utvecklas för relevant delprocess och möjligheten att uppdatera dessa med realtidsdata från Atlas Copcos, Alkits och Mobilaris system kommer att utvärderas.

Deltagande forskare

Dela