Automatiserad kvalitetsinspektion i monteringslinor med billiga vision-system (VISION)

Automatiserad kvalitetsinspektion i monteringslinor med billiga vision-system (VISION)

Projekttid: 2018 – 2020

Budget: 10 110 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Målet är att utveckla ett billigt vision-system för automatiserad kvalitetskontroll i monteringslinor

Syftet med projektet är att utveckla ett billigt och högpresterande vision-system för automatiserade kvalitetsinspektioner i monteringslinor baserat på billig hårdvara och avancerade maskininlärningsalgoritmer för bildbehandling i realtid. Motivationen bakom projektet är att möjliggöra en utbredd användning av automatiserade kvalitetsinspektioner inom svensk produktionsindustri för att minska, eller till och med eliminera, kvalitetsfel i manuella monteringsprocesser. Förutom ökad kvalitet är en drivande faktor bakom projektet att sänka produktionskostnaderna genom att undvika hantering av kassationer och att kunna ersätta dagens bemannade kvalitetskontrollstationer med automatiska inspektioner längs produktionslinorna, vilket också möjliggör kortare ledtider.

Vinnova dnr. 2018-01592

Deltagande forskare

Partners

Dela